Gustaf PETRUS FORSBERG

Gustaf PETRUS FORSBERG
Konstsmed och mönsterritare. Född 1880 i Stockholm, död där 1949. Studerade i utlandet och ledde egen konstsmidesverkstad 1905. Har gjort dekorativa arbeten i järn samt lämnat ritningar till en mängd konstindustriella föremål.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och Helsingfors konstslöjdsmuseum.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »