GÖSTA BOHM

GÖSTA BOHM
Bildkonstnär. (GÖSTA Gustaf Adolf). Född 17 december 1890, död 15 februari 1981. Bohm var först verksam som yrkesmålare. Utbildning: Konstakademien i Dresden från 1924. Han arbetade tidigt som romantisk naivist. Motiven var norrländska landskap och hamnvyer med arbetare och under 1940-talet monotyper, ett slags ettbladstryck, där oljefärg läggs på en skiva och sedan trycks mot papper eller kartong. Dessa var ofta med symboliska bibliska scener även abstrakt. Efter 1950 konstruktiv stil ofta abstrakt. 1960 och 1970-talet större abstrakta lackmålningar. Hans egentliga genombrott blev vid en utställning 1952 i Hudiksvall. Då hade han vunnit tävlingen om utsmyckningen av badhuset i Hudiksvall. Under arbetet med utsmyckningen Havet-Solen hade han en retrospektiv utställning med c:a 300 verk. En stor del av hans sentida produktion kom att omfatta rymdvisioner. Från Martinssons Aniara till ryska och amerikanska rymdflygningar. Offentlig utsmyckning: Idrottshallen och kyrkan Hudiksvall, gravkapellen Gudmundrå och Forsa, skolor i Gnarp och Hudiksvall. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet, HMK samlingar, Hudiksvalls museum, Örebro, Karlstad, Borås, Umeå och Luleås muséer. Han ha även arbetat med illustrationer av böcker. Diksamlingen Skärvor, 1968. Hans filosofi och tankar om konst. Det finns så mycket negativt i livet, konsten måste därför vara positiv. Den måste projicera de andliga värdena så att tingens inre skönhet och mening blir uppenbarade. Skeptiker och materialister besegrade, genom andens generositet. Den som söker finner, och att spricka på en uppgift är ingen skam, ty sökandet är utvecklingens förtecken. Alltså måste konstnärens intellekt vara mycket vaket och rörligt, famnande, sovrande, skapande utan att personligheten därigenom blir lidande, tvärtom måste den bli större och rikare, mer genomlyst och fasetterad. Konstens uppgift måste då bli att lära oss känna och lyssna.
Bild: Ateljéinteriör.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »