GUNVOR SIIK - Ahlgren

GUNVOR SIIK - Ahlgren
Bildkonstnär. Född 1920 i Stockholm. Hon studerade vid Leon Welamsons Målarskola 1936-1939, samt för Carl Riise 1946. Hon arbetar huvudsakligen med akvarell och olja. Ljusfylld, lätt färgskala, särpräglad akvarellteknik. Motiven är oftast hämtade från Provence eller Stockholms skärgård. Hon har haft ett 20-tal separatutställningar i Stockholm, Linköping, Umeå och Uppsala.
Representerad: Linköping, Nacka och Umeå kulturnämnder, Östergötlands Landsting, Bostadsdepartementet.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »