GRETA WELAMSON - Sellberg

Bildkonstnär, tecknare, född i Göteborg 1885, död 1946. Hon var hustru till Leon Welamson och studerade vid Högre Konstindustriella skolan i Stockholm, samt i Tyskland, Frankrike och England. Hon undervisade i Högre Konstindustriella skolan i Stockholm. Hon tecknade 1911 åt hospitalsläkare Emil Lindell, 1854-1941 ett exlibris med en ormstav i form av en knoppande botaniserspade och en stor orm, som ringlar sig omkring denna, en portör. Hon gjorde dekorativa arbeten till Stagnelius och Lidner, samt reklamteckningar.
Representerad: med bokband i Nationalmuseum i Stockholm.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »