June GODBEY-MARTINSSON

Skulptör och tecknare född 1935 i Köpenhamn. Har studerat vid Konstakademien i Köpenhamn för professor Gottfred Eickhoff. Hon skulpterar och tecknar.
Representerad: i landsting och i ett flertal kommuner.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »