GLADYS PIHL

GLADYS PIHL
Bildkonstnär och tecknare. (GLADYS Britt-Marie). Född i Kullabygden i Skåne 1930. Hon studerade för skånska bildkonstnär och vid Skånska Målarskolan. Hon målar huvudsakligen landskapsmotiv i kraftig kolorit och i expressivt naturlyrisk stil och tecknar med penna och krita, ofta med surrealistiska övertoner.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »