FREDRIC WESTIN

FREDRIC WESTIN
Bildkonstnär, född den 22 september i Stockholm, död 13 maj 1862 i Stockholm. Han blev inskriven vid Konstakademien som 10-åring och var elev för Louis Masreliez och Lorentz Pasch d. y. Han erhöll Akademiens guldmedalj 1806 och 1807. Han tillhörde de konstnärer som blev akademien trogen. Hans konstuppfattning låg nära Davids, Girodet och Gérards, men var något mer feminin än de franska empiremålarna. Hans kolorit och komposition påverkades av Breda den engelska romantikens främste företrädare i Sverige, vid den tiden. Han vann i sina historiska, mytologiska, antika coh religiösa motiv samtidens stora beundran. Han jämställdes med Rafael och Correggio. Det ansågs att han var större än de. I sina allegoriska framställningar visar han stor uppfinningsrikedom. Amor skjutande en pil, kan anses vara allför detaljrikt manierad. Där syns inflytandet av Masreliez, hans forna lärare med en antikinspirerad stil. Han vann som hovmålare de kungligas och atistokraternas gunst. Han var Karl den XIV Johans ständige porträttör. Bernadottska familjetavlan 1837 på Gripsholms slott, inte minst, bär syn för sägen. Han måleri visar 1800-talets smak och syn på god konst. Han verkade som Konstakademiens professor 1816-1856. Perioden 1828-1840 var han även Konstakademiens direktör och hovintendent från 1843.
Offentlig utsmyckning: Västertuna kapell, Stora Tuna församling, altartavla Jesu korsfästelse Sankt Jacobs kyrka, Stockholm. Kyrkoherde Anders Borg, porträtt 1811. Ulrika Eleonora kyrka, Kungsholms kyrka, Stockholm, altartavla Jesu uppståndelse, målad 1823. Kristi uppståndelse, 1825 i Kungsholms kyrka i Stockholm. Sankt Jacobs kyrka Stockholm, altartavla Kristi förklaring, målad 1828, senare flyttad till långhusets södra sidoskepp Karlshamns kyrka, Blekinge altartavla, målad under 1830-talet. Kristi förklaring 1836 i Åbo domkyrka. Fasterna kyrka, Uppland, altartavla, målad 1840. Klockrike kyrka, Östergötland, Jesus i Getsemane, skänkt 1859 av mademoiselle Stiernberg på Hassla gård. Sankt Anna kyrka Uddevalla altartavla Kristus välsignar barnen, målad 1862. Uppland, målning på fyra dörröverstycken, Dagens stunder, i Karl XIV Johans sängkammare 1812-1813, samt ett stort antal altartavlor till Jakobs kyrka i Uddevalla, vidare grupper och porträtt, samt landskap med figurer.
Representerad: Nationalmuseum, Stockholm: En amour skjutande en pil, mytologisk komposition, samt Amor 1807. Konstakademien, Stockholm: Överste Fredrik Blom, porträtt 1809. Storkyrkan, Våren, 1822 på Rosersberg, porträtt av drottning Desideria. Grevinnan Brahe i Göteborgs Konstmuseum, Josefinas ankomst till Sverige 1823, där Saga i gul och blå dräkt sitter på marken framför en runsten och blickar upp mot skyn där kronprinsessan i röd och vit dräkt svävar ned på en molntapp omgiven av tre amoriner, Stockholm, Biskop Johan Olof Wallin, porträtt 1824. Gripsholms slott, Södermanland: målning Kronprinsessan Josefina med den lille prins Carl på knäet, utförd 1826. Sankt Jacobs kyrka, Stockholm: Kyrkoherde Johan Jacob Hedrén, porträtt 1830. Rosendals slott, Södra Djurgården, Stockholm: Karl XIV Johan, porträtt målat 1832. Storkyrkan, Stockholm: Biskop Frans Michael Franzén, porträtt 1834. Stockholms slott: Oscar I:s barn i Drottningholms slottspark, målning 1837. 1838 målade han Karl XIV Johan till häst på Ladugårdsgärdet hälsande med den trekantiga hatten. Stockholms universitet, Musiken, föreställd av en grupp unga flickor, 1850. Gripsholms slott, målning Drottning Desideria Josefina av Leuchtenbergs kröning, 1856.

Bild: Karl XIV Johan. Kung av Sverige och Norge.


Mer info om FREDRIC WESTIN»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2018. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »