EVERT LUNDQUIST

EVERT LUNDQUIST
Bildkonstnär, tecknare, grafiker och mosaikkonstnär. (EVERT Ernst Erland Olof). Född 1904 i Stockholm, död 1994. Han studerade på Carl Wilhelmsons målarskolan 1924. Samma år besökte han Académie Julian i Paris, fortsatte sina studier på Konstakademien i Stockholm för Gösta von Hennigs, Carl Wilhelmsson och Albert Engström 1925-1931. Efter akademitiden 1931-1932 dominerar impressionismintrycket i mera av Monets anda och var influerad av en lyriskt- impressionistisk stil, för att senare övergå till expressionism med beröringspunkter hos Edvard Munch. Han målade med färgen pastost pålagd och färgmaterian som en dimensionell faktor. Han tillhörde Saltsjö-Duvnäs-gruppen som var verksam 1939-1947. Sin första separatutställning hade han i Konstnärshuset i Stockholm 1934. Han arbetade även med torrnål. Fåglar 1952, Naturen och flickan, samt Oxkropp från 1956. Offentlig utsmyckning: monumentalarbete i mosaik, Trädet, i trapphallen till Skellefteå nya stadshus 1956. En väggmosaik som sträckte sig genom tre våningar. Professor vid Konstakademien i Stockholm 1960-1970. Några år före sin död blev han totalt blind. Representerad: i Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, muséerna i Karlstad, Umeå, Linköping och Eskilstuna, Tate Gallery, London och i Paris.
Bild: Flicka.


Mer info om EVERT LUNDQUIST»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »