EVERT LUNDBERG

EVERT LUNDBERG
Bildkonstnär. Född 1922 i Kristinehamn. Han studerade vid Slöjdföreningens skola, Göteborg, Konstfackskolan, Stockholm. Rektor för Landstingets folkhögskola och och rektor vid Konstskolan i Kyrkerud, Ärjäng i 17 år. Separatutställningar: i Kristinehamn och Karlstad. Samlingsutställningar: Värmlands konstförening sedan 1956. Stockholmssalongen Liljevalchs ett flertal gånger, samt i Uppsala, Umeå, Falkenberg, Mjölby, Finland, Ungern och USA. Offentlig utsmyckning: Karlstads bostadsbolag - trärelief Årjängs sjukhus - väggmålning. Representerad: Värmlands Museum Värmlands och Västerbottens läns landstings samlingar, samt i ett flertal statliga och kommunala samlingar. Stipendier: Årjängs kommuns Kulturstipendium, Värmlands Konstförenings Resestipendium, Thor Fagerkvists stipendium.


Mer info om EVERT LUNDBERG»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »