ERNST MARTIN

ERNST MARTIN
Bildkonstnär och tecknare. ( Pseudonym för Benedikt Ernst Martin). Född 20 maj 1882 i Wien, död 28 december 1973. Martin arbetade som chefredaktör vid Wiener Neue Presse men tvingades 1939 att fly från Österrike, han bosatte sig då i Sverige. Här tog han upp tecknandet och började måla en fantasikonst som bär drag från Carl Hills och Ernst Josephsons sjukdomsverk. Utställningar: Separat ställde han ut på Louis Hahnes konsthandel i Stockholm 1946 och på Galerie Moderne 1956. Han medverkade i samlingsutställningen Från 5 nationer som visades på God konst i Göteborg 1945 och i utställningar arrangerade av Riksförbundet för bildande konst. Han medverkade med artiklar i Judisk tidskrift. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm.
Bild: Komposition.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »