HOLGER ALMQVIST

HOLGER ALMQVIST
Bildkonstnär. (Erik Gustaf Holger). Född 30 juni 1907 i Gällersta, Örebro län Närke, död 1978. Utbildning: Harald Erikssons målarskola i Örebro, Konstakademin i Stockholm 1933-1936 och under studieresor till Frankrike och Spanien. Utställningar: Separatutställningar i Stockholm och ett flertal gånger i Örebro samt medverkat i samlingsutställningarna Unga tecknare på Nationalmuseum, Vårsalongen på Liljevalchs konsthall och i Örebro, Malmö och Karlskoga. Stipendier: Ester Lindahls stipendiet 1936. Han har målat i tempera landskap med motiv från Närke. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm och Örebro museum.
Bild: Hamn, i gouache.


Mer info om HOLGER ALMQVIST»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »