ERIK GERINGIUS

ERIK GERINGIUS
Kopparstickare och brukspredikant. Född 1707, och död 1747 i Stockholm. Han tog studenten i I Uppsala 1725 och prästvigdes 1730. Huspräst hos riksrådet greve Olof Törnflycht. Han befordrades 1737 till brukspredikant vid Vellinge och kallades straxt därefter, 1740 till komminister vid S:t Jakobs och Johannis församlingar i Stockholm i vilken befattning han avled 1747. Han var en lång tid nästan den ende som utövade kopparstickarekonsten i Sverige, och han gjorde det med både flit och framgång. Redan som ung student erhöll han någon handledning i denna konst av den gamle Jan van den Aveelen, men eftersom han avled redan 1727 så kan inte undervisningen ha varit så långvarig, utan han utbildade sig väl mest på egen hand. Hans arbeten äro ganska talrika. Han gjorde porträtt av Ulrika Eleonora, i hel figur efter Schröder, Adolf Fredrik, byst, Lovisa Ulrika, motstycke, samt bilderna av Erik Benzelius d. y., Cedercreutz, J. G. Hallman, Jöran Nordberg, Possieth, Matthias Steuchius och Olof Törnflycht.
Bild: kusinen C. E. Bergquist har graverat ett porträtt av sin lärare Geringius med följande omskrift: Den oss i koppar har så mänga bilder visat. Blir här i koppar sjelf af eftervärlden prisat. Som prest och konstnär har han tjent sitt fosterland.


Mer info om ERIK GERINGIUS»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »