ERIC NORSTRÖM

ERIC NORSTRÖM
Tecknare. Född 1882 i Vaxholm, död 1953. Han studerade vid Tekniska skolan och Konstakademien i Stockholm. Han har lämnat ett betydande antal teckningar till skämttidningar och dagspressen. Som akvarellist har han arbetat med landskap, interiörer och stilleben. Han medverkade mycket aktivt inom olika konstnärssammanslutningar. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och på Prins Eugens Waldemarsudde.
Bild: Vinterbild med två hus, skog och en å, 14 x 9,5 cm.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »