MARIKA ARLEMAN LEANDER

MARIKA ARLEMAN LEANDER
Bildkonstnär, tecknare och textilkonstnär. (MARIKA Edla Anna). Född 30 maj 1917 i Stockholm, död 1984. Utbildning: Högre konstindustriella skolan i Stockholm 1936-1939 och vid Konsthögskolans etsarskola 1942-1944 samt under studieresor till Italien, Frankrike, Schweiz och Paris. Hennes konst består av blomstudier som är botaniskt riktiga. Utställningar: Hon medverkade i ett stort antal samlingsutställningar i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Köpenhamn. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm.
Bild: Vita rummet.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »