DAVID John PROWSE

DAVID John PROWSE
Fotograf och bildkonstnär, född 1955 i Hamilton Ontario-Kanada. Han studerade i foto-film vid Mohawk college 1972-1973. Han skapar porträtt i oljor och foto samt dokumen-tärer i film och DVD-teknik. Utställningar: Hamilton Art Gallery och Burlington Art Gallery med porträtt i olja, samt på Kultur och Media Uppsala med sv/v foto-porträtt. Offentlig utsmyckning: Stadshuset, Hamilton Ontario, samt Office of Regional Clerk, Hamilton Ontario.
Representerad i EB.F. tidningen Hertha.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »