DAVID CHRISTIAN LARSSON

DAVID CHRISTIAN LARSSON
Bildkonstnär. (DAVID CHRISTIAN). Född 25 april 1943 i Malmö, död 21 oktober 1996. Son till Hans Larsson. Autodidakt. I sitt måleri omvandlade han musikaliska klanger, samt landskapsupplevelser till starkt abstraherade organiskt, rytmiska färg och formkompositioner. Separatutställningar: på flertal platser i Skåne. Medverkade också i temautställningar och i Skånes Konstförenings jurybedömda visningar. Representerad: Malmö Museum, Helsingborgs och Kristianstads museum, Malmö stads kulturnämnd, Malmöhus, Kristianstads, Hallands och Örebro Läns Landsting, Rederi AB Ferry, Skånska Banken, Skandinaviska Banken, Skånska Ce-ment och Trygg-Hansa.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »