CHARLOTTE WAHLSTRÖM

CHARLOTTE WAHLSTRÖM
Bildkonstnär. (CHARLOTTE Constance). Född 1849 i Svärta, Södermanland, död 1924. Utbildning: Konstakademien och i Paris, samt har målat koloristiskt framstående landskap, gärna med motiv från Skåne. Representerad, Nationalmuseum i Stockholm, Solglans Göteborgs Konstmuseum och vårlandskap Malmö Museum. Örebro, Östersund, samt Kungliga biblioteket i Stockholm.
Bild: Landskap.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »