CHARLES SJÖHOLM

CHARLES SJÖHOLM
Bildkonstnär, grafiker och tecknare. Född 1933 i Stockholm. Utbildning: Konstfack och Gerlesborgsskolan, i Stockholm. Hans måleri som oftast innehåller motiv från Stockholm, är präglade i en lätt naivistisk anda. På senare år har även arbetat med grafiska blad, med bilder från Stockholm och idrottsplatser. Han tillhör gruppen Kristinebergskonstnärerna och deltog i Spånga Konstförenings utställning nov. 2000. Representerad: med arbeten vid Sociala roteln, Östergötlands läns landsting, Umeå stad, Stockholm Stads kulturnämnd, Trafik-Bore, samt privata samlingar i Europa och USA.
Bild: Utsikt från Slussen, akvarell.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »