CASPAR SCHRODER

Skulptör, bildhuggare, födelseår okänt, död i Stockholm 1710. Han var möjligen elev av Buchard Precht, i varje fall påminner hans arbeten om dennes. Han var sysselsatt vid Ulriksdals och Drottningholms slott. Han har gjort en vacker dopfunt i Kungsholms kyrka, en dekorativ marmorbyst av Karl XI, i Uppsala universitet, samt ett pompöst altarverk i Kalmar domkyrka. Altarverket är gjort av honom, men altarmålningen av konstnären David von Kraft. Tavlan återger Jesu nedtagande från korset och skall påminna om försoningen. Altaret talar på detta sätt om den treenige Guden, Fader, Son och den helige Ande.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »