CARL GUSTAF PILO

CARL GUSTAF PILO
Bildkonstnär, född den 5 mars 1711 på Göksäter i Runtuna socken nära Nyköping i Södermanland, som son till bildkonstnärn Olof Pijhlou, 1668-1753 och Beata Jönsdotter Sahlstedt, död 1793 i Stockholm. Hans far hade tjänst som bildkonstnär på 1690-talet på Drottningholm, men blev sedan lantbrukare i Nyköpingstrakten. Hans farfar kom från Polen. Utbildning: Han skickades till Stockholm som tolvåring för att där bli lärling hos yrkesmålaren Kristofer Christman och blev gesäll 1731 och studerade troligen under åren 1733-1738, någon tid vid Ritarakademien för Guillaume Tarval och Olof Arenius. I slutet på 1730-talet kan man finna honom som ambulerande porträttmålare i Skåne. Tjugosex år gammal, 1737, fick han arbete som konterfejare. Familjen Ramel på Viderup och Övedskloster blev hans gynnare. Tre år senare rymde han med deras guvernant Charlotte Desmarrés till Köpenhamn och lämnade sin gravida trolovade, en dotter till kyrkvärden i Hofterup. Hon födde en son, Olaus. 1740-1772 var Pilo och Charlotte bosatta i Danmark. De förlovade sig 1747 och gifte sig 1750. Han var han teckningslärare i kadettkåren 1741-1745 och samma år blev han hovmålare, professor på Konstakademien. Han överhopades med porträttbeställningar från den danska kungafamiljen. Han målade mellan åren 1748-1763 sammanlagt 57 porträtt enbart av Fredrik V och sexton av dem var i helfigur och fyra till häst. Dessutom åtskilliga porträtt av drottningarna Louise, Juliana Maria och Caroline Mathilde, dessutom målningar på Kristian VII som barn och under dennes ungdomstid, samt de kungliga barnen, flera dukar finns i Statens Museum for Kunst, Rosenborg, Fredriksborg, samt porträtt av Ludvig Holberg och en del figurkompositioner. Kulmen på hans kungliga produktion var Ryttarporträttet av Fredrik den V 1755 på Amalienborg. Han var även omstridd i vissa danska kretsar. Han blev anklagad för mannamån när det gällde undervisningen av kronprinsen. Han blev beskylld för att förlusta sig mer än undervisa honom. 1770 blev han ledamot av ryska Konstakademien i St. Petersburg. Året därefter blev han den danska Konstakademien direktör efter fransmannen Saly. Gustav den III i Sverige tilldelade honom Vasaorden efter stadsvälvningen den 19 augusti 1772 och det var mycket impopulärt i Danmark. Han kände sig trakasserad och begärde avsked. Han fick en liten årlig pension, men också rådet att förpassa sig ur landet. Han flyttade då till Helsingborg 1772. Hans försökte att få tillbaka sin anställning i Köpenhamn, men lyckades inte och Gustav III hade inte någon sysselsättning att erbjuda honom efter hans ankomst till Stockholm. Han beslöt sig för att bosätta sig i Nyköping 1775. Två år tidigare hade han blivit ledamot av Konstakademin i Stockholm och fick 1774 en årlig pension av kungen. 1776 beställde dock Gustav III till slut en tavla av sin kröning till kung, som målades 1782-1793, utan att bli färdig, den mäter 203x531 cm. i Nationalmuseum i Stockholm. Den är ändå hans yppersta arbete och en pärla i svensk konst. Kompositionen är väl avvägd, koloriten glänsande harmonisk, samt de individuella porträtten briljant utförda. Han var en sagolik bildkonstnär. Han blev således medlem i akademierna i Wien 1756 och i St. Petersburg 1770. Vid akademien i Köpenhamn var han professor och 1771 valdes han till dess direktör för två år. Detta har sagts om honom, Till sitt väsen var han manlig och allvarlig, som konstnär blygsam och flärdlös. Och det sägs att Johan Tobias Sergel hyste stor aktning för honom. Titlar: Skomakarfamilj. Döda rapphöns. Juliane Marie, Drottning av Danmark. Louise, drottning av Danmark 1752 Museum for Kunst i Köpenhamn. Gustav III:s kröning 1782-1793. Nationalmuseum i Stockholm. Drottning Sofia Magdalena,flera tavlor. Kain och Abel – allegori över hatet. Fru Charlotta Pilo, född Desmarées 1756. Nationalmuseum i Stockholm. Caritas Romana – allegori över kärleken. Drottning Caroline Mathilde av Danmark. Fru Anna Katarina Hedenberg. Eremit och ung flicka. Komiska figurer i parken. Venus agar Amor. Bland övriga tavlor kan även nämnas ett självporträtt, i Konstakademien.
Bild: Fredrik den V. av Danmark. 1751. Fredriksborgsmuseet.


Mer info om CARL GUSTAF PILO»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »