GUSTAF HELLQVIST

GUSTAF HELLQVIST
Bildkonstnär. (Carl GUSTAF). Född på Kungsör 1851, död i München 1890. Utbildning: Studerade först vid Konstakademien där han tog intryck av von Rosens historiemåleri, sedan i Paris. Han började som illustratör. 1872 fotvandrade han i Norge och 1874 i Dalarna. 1875 vann han Konstakademiens guldmedalj för en historiemålning, Gustaf I anklagar Peder Sunnanväder och Mäster Knut inför domkapitlet i Västerås. 1877 fick han ett stipendie och studerade då för von Piloty i München. 1978 slog han igenom med sin målning, Peder Sunnanväders och mäster Knuts skymfliga intåg i Stockholm. 1879 målade han Sten Sture d. y.,s död. Tre år därpå kom hans största konstnärligt triumf, Valdemar Atterdag brandskattar Visby år 1361, Nationalmuséet. Den visade på världsutställningen i Wien samma år och fick en guldmedalj. 1880 målade han Sten Sture d.y.,s död på Mälarens is år 1520, Metropolitan köpte den, men är nu åter på Nationalmuséet. Han blev utnämnd till professor på Konstakademien i Berlin 1885, men på grund av vacklande hälsa och sviter efter en svår hjärnskakning, tog han avsked 1889. Han fick föras till mentalsjukhus i München, där han avled hösten 1890. Han var en av våra främsta historiemålare, bland hans dukar kan nämnas: Karl XI i sin lustgård, Göteborgs Konstmuseum. I snön, Nationalgalleriet i Berlin, Gustaf Adolfs lik inskeppas i Wolgast 1633, Stockholms slott. Han målade några humoristiska munkmotiv, I fastan, Munk som trädgårdsmästare, Göteborgs Konstmuseum, ett självporträtt Uffizierna i Florens, gatumotiv och landskap från Bayern. Representerad: Västerås Konstmuseums samlingar med 42 verk, flertalet av dem är skisser.
Bild: Valdemar Atterdag brandskattar Visby målad 1882, Nationalmuseum, Stockholm.


Mer info om GUSTAF HELLQVIST»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »