CAJSA HOLMSTRAND

CAJSA HOLMSTRAND
Skulptör och bildkonstnär. Född 1951. Utbildning: Capellagården på Öland och Konstfackskolan i Stockholm Konstruktivist med kuben som konsekvent motiv. Separatutställningar: Galerie Bleue, Tretton kuber i granit där ett stegrande antal tetraedrar sågades bort för att gradvis avslöja kubens innandöme. Skulpturerna visades på Galerie Bleue i Stockholm 1991. Konstruktiv Tendens och Galerie Aronowitsch i Stockholm, Norrköpings och Sundsvalls Konstmuséet Ars Nova Galleri Göteborg, Lidköpings Konsthall. Offentlig utsmyckning: Ridå Fortifikationen Eskilstuna 1979. Åsö gymnasium entrén 1981, Huddinge sjukhus, 1981, Karolinska sjukhuset 1986, Postterminalen Göteborg 1986, Riksutställningars utställningståg 1987, Akademiska sjukhuset Uppsala 1988, Postterminalen Helsingborg 1989, Teaterbaren Stockholms Stadsteater 1990, Knutpunkten Helsingborgs station 1991, Bostadsområde Upplands Väsby 1991, Luleå universitet Biblioteket 1993, Sturebyskolan Stockholm 2000. Medlem av Akademin för de sköna konsterna 1993 och av Rådet för Stockholms skönhet 1996.


Mer info om CAJSA HOLMSTRAND»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »