BRUNO LILJEFORS

BRUNO LILJEFORS
Bildkonstnär. (BRUNO Andreas). Född 14 maj 1860 i Uppsala, död 18 december 1939 i Stockholm. Utbildning: Konstakademien och for sedan till Düsseldorf, Munchen, Rom och Paris. Särskilt i sistnämnda stad och i Grez lärde han sig friluftsmåleriet. Han började måla och teckna djurtavlor, ofta med motiv från östra skärgården och med kraftigt betonande av intimiteten mellan djuret och den omgivande naturen. Hans första arbeten är vanligen ytterst detaljerade, ofta påverkade av japansk konst, samt av impressionisterna. Vid Opponenternas utställning, från Seines strand 1885, deltog han med tavlan Räv och stövare, som genast inköptes av Nationalmuseum. Han deltog i Valands invigningsutställning 1886 i Göteborg. Snart började han se naturen i stort, och därmed fick hans måleri en starkt betonad monumental prägel. Särskilt tavlorna med flygande fåglar över kraftigt upptornade vågor är i hög grad dekorativa. Bland dessa kan främst nämnas Havsörnar, Nationalmuseum i Stockholm. Av hans fylliga produktion kan vidare påpekas: Katt på fågeljakt 1883, Katt och bofink 1885, Rävfamilj, Ejdrar, Fällande vildgäss 1907, Orrspel i mossen 1907, Storspov, Rapphönskull 1913, alla i Nationalmuseum i Stockholm, Ejdersträck 1901, Kungsörn, jagande en hare, Beckasin, Äng med snäppor, i Thielska galleriet. Representerad: Nationalmuseum, Thielska galleriet, Göteborgs Konstmuseum, Hökbo 1886, Gräsänder i vass 1890 och Hundar i snö 1891. Waldemarsudde, Duvhök jagar morkulla 1887 och Bränning 1901. München med, Tjäderlek 1889.
Bild: Räv i vinterlandskap.


Mer info om BRUNO LILJEFORS»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »