BROR WIKSTRÖM

BROR WIKSTRÖM
Bildkonstnär, tecknare, grafiker och filmkonstnär. (BROR Gösta Vilhelm). Född 1931 i Stockholm. han studerade vid Konstfackskolan, vid Högre konstindustriella skolan i Stockholm och Konstakademien. Som medhjälpare till Einar Forseth skaffade han sig erfarenhet av muralmåleri. Han har experimenterat med fotokonst. 1966 återkom han med tryckta bilder i silkscreen i blått. Med hjälp av TV-kameror mångfaldigades och överfördes en slags TV-mural i ständig förvandling. Sju timmar fyllda med film, video, installationer 2004 på Fylkingen i Stockholm, för fjärde gången, elektroniska målningar av Ture Sjölander producerade tillsammans med Bror Wikström, Lars Weck och Lars Svanberg för Sveriges Television på 60-talet. Han gjorde experimentfilm "Time" tillsammans med Ture Sjölander. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, med grafik.
Bild: fr.v. Ture Sjölander, Gunnar Hägglöv, Paris och Bror Wickström.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »