BARBRO Maria ROSEN

BARBRO Maria ROSEN
Bildkonstnär född 1954 i Snårberg, Torsby, Värmland. Hon har studerat för äldre värmländska konstnärer. Hon arbetar med olja och akvarell i romantisk-surrealistisk stil. Hon har arbetat somkonstnär sedan 1970-talet
Utställningar: i Hammarö, Sunne, Karlstad och Galleri Rosen Öland.
Illustrerat konsthäften: Tanten, farbrorn och djuren i skogen och Några ord på vägen.
Representerad i privata samlingar i Norge, Tyskland, Polen och USA, Värmland och Borgholm på Öland.