BARBRO MENTZER

BARBRO MENTZER
Bildkonstnär, tecknare, född 2 januari 1944 i Göteborgs Kristine församling. Hon studerade vid Konstindustella skolan och Valands Konstskola. Hennes sensibla måleri speglar själsliga tillstånd, ofta starka spänningar, genom ett överraskande bruk av tung form, kraftfull rytm och en personlig färgskala.
Offentlig utsmyckning: Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, Gunnareds sjukhem, Göteborg, Liflhagens sjukhus, Göteborg, Vårdcentralen Kungälv, SJ:s lokdriftstation Nässjö 1983. Representerad: Göteborgs konstnämnd, Borås stads samlingar.


Mer info om BARBRO MENTZER»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »