AXEL SPARRE

AXEL SPARRE
Greve, militär och bildkonstnär. Född 1652 i Visby, död 1728 på Brokind, Östergötland. Han tros ha varit autodidakt, Han var en skicklig porträttör. Han var son till Axel Carlsson Sparre och Margareta Oxenstierna af Korsholm och Wasa och bror till Erik Sparre af Sundby. Han blev överste och chef för Västmanlands regemente 1699, generalmajor 1705, generallöjtnant 1710, general i infanteriet 1713 och slutligen fältmarskalk 1721. Han deltog i Karl XII:s fälttåg 1700-1709 i slaget vid Düna, vid Fraustadt och vid Poltava. Han var med vid kalabaliken i Bender. Efter Karl den XIIs avfärd fick han i uppdrag att återföra den svenska truppen hem till Sverige. Han tillhörde konungens intimaste vänner. Representerad: i Drottningholms slott, Statens historiskaa museum i Stockholm, samt porträtt av Karl XII, på Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott.
Bild: Porträtt av Karl den XII.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »