MARGRET NORDSTRÖM

MARGRET NORDSTRÖM
Bildkonstnär och tecknare. (Astrid MARGRET). Född 1940 i Arboga. Utbildning: Salzburger Sommerakademie, Oskar Kokoschka, Hoben Festung Salzburg. Hon målar i olja, akvarell samt blandteknik i kol, tusch och rödkrita. Hon skildrar det gamla kulturlandskapet och dess biotoper med en fördjupad intuitiv förnimmelse översatt till bildytan. Landskapen formar sig till en icke existerande verklighet och skapar ett eget karaktäristiskt fantasilandskap. I hennes stilleben bildar föremålen en luftigt, svävande, poetisk sfär. Hon har arbetat flera år på serien, Skogen - trädens liv och dess urhem. Utställningar: Liljevalchs Stockholm, Galleri Kontakt Linz Österrike, Galleri Philharmonika, Museumpavillon och Mozarteum i Salzburg, Kunstlerhaus Wien, Bad Reichenhall Bayern, Galleri Bengtsson Stockholm, Posten-Nordbanken Stockholm samt, premanentutställning i Bro Köping. Representerad: Arboga kommun, Albertina Grafische Sammlung och Kulturministeriet Wien, Museum Rupertinum, Oberösterreichische Landsregion och Kulturnämnden i Salzburg, Wolfgang Gurlitt museum och Stadtwerke i Linz Donau, samt flera privatsamlingar i Europa. Hon har erhållit Hedersmedalj för kulturella insatser i Salzburg.
Bild: Stilleben med måsar.


MARGRET NORDSTRÖM finns också på Svenskakonstnarer.se »

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »