ARNE SÄFSTRÖM

ARNE SÄFSTRÖM
Keramiker. (ARNE Gustaf Viktor). Född 1907 i Gävle, död 1990. Utbildning: Han studerade vid Bröderna Wessbergs Lerkärlsfabrik i Göteborg. Sedan mitten av 30-talet anställd på Rörstrands i Lidköping som modelldrejare för Gunnar Nylund och Carl-Harry Stålhane. Han var en tid verksam som drejare hos Gunnar Brorsén på Torsås Fajans. Från 1945 var han verksam i egna firman Terra-Kotta Keramik och var samtidigt, i slutet av 40-talet, lärare i keramik vid Göteborgs Slöjdförening. Utställningar: Han deltog under 50-talet i ett flertal utställningar vid Göteborgs Historiska museum. Han var mest känd för sina handdrejade lövtunna skålar med egenkomponerade glasyrer, signerade AS.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »