ANNIE FRYKHOLM

ANNIE FRYKHOLM
Konsthantverkare och textilkonstnär. Född 3 januari 1872, död 26 mars 1955 i Åkerö. Utbildning: Tekniska skolan, i Paris, Tyskland och England. Hon har arbetat med textilkonst, även för kyrkligt bruk, samt utfört fanor. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »