ANNA MARIA WATTRANG - Ehrenstrahl

ANNA MARIA WATTRANG - Ehrenstrahl
Bildkonstnär. Född 4 september 1666 i Stockholm, död 22 oktober 1729 i Stockholm. Utbildning: Hon fick tidigt undervisning av sin far, David Klöcker von Ehrenstrahl 1628-1698. Den svenska målarkonstens fader. Det berättas, att hon hjälpte honom med hans tavlor. Hon kopierade hans verk åt honom. Hon gifte sig 1688 med Johan Wattrang, som var vice president i Svea Hovrätt, och målade porträtt av före detta hovrättspresidenter, som hon sedan skänkte till rätten. Porträtten är signerade med hennes eget namn. Hennes målarstil ansågs påminna mycket om faderns. Även efter hennes giftemål, så fortsatte hon att måla. Hon har målat allegorier, ett gruppporträtt, Amor och Psyche, porträtt av Karl XI, Prins Ulrik, ett barnporträtt 1685, samt porträtt av sex presidenter i Svea Hovrätt. Hon var representerad vid Föreningen Svenska Konstnärinnors utställningar i Stockholm 1911, med ett av porträtten. Retrospektivt.
Bild: Prins Ulrik, 1685.


Mer info om ANNA MARIA WATTRANG - Ehrenstrahl»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »