Anna Maria HILFELING - Lange

Anna Maria HILFELING - Lange
Bildkonstnär, miniatyrmålare. Född 21 april 1714 i Stockholm, död 26 maj 1783 på Romelanda Prästgård i Bohuslän. Dotter till bokhandlaren J. M. Lange. Hon ingick äktenskap med stadskirurgen Johan Gottfried Hilfeling. Hon ägnade sig som ung åt målarekonsten, i synnerhet miniatyrmålningar, och blev mycket skicklig. Hon blev elev hos Burchardt Precht år 1722. Hon har bland annat målat kung Fredrik och hans gemåls porträtt. En munk betraktande en dödskalle. Hennes son, Carl Gustaf Gottfried Hilfeling född 1740, hade moderns artistiska anlag och blev berömd av Sjöborg och Liljegren som, antiqvitetsritare, och Pehr Tham bekostade hans resor, dels till Gotland, dels i Bohuslän, för att avteckna fornlämningar. Han dog, 1823, 84 år gammal.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »