Anders VERNER MOLIN

Anders VERNER MOLIN
Bildkonstnär. Född i Rättvik, Dalarna, 1907, död 1980. Han studerade vid Konstakademien, samt i Frankrike och Italien. Han har målat porträtt, samt halvt filosofiska, excentriska och naivistiskt hållna motiv. Utställning: 2003 i Grafikens Hus spränggravyer. Han utvecklade denna speciella teknik efter experiment vid Nitro Nobels verkstäder vid Vinterviken i Stockholm under 1960-talet. De mest fantastiska detaljer går att åstadkomma med denna teknik och han arbetade fram en serie porträtt på 1967 års Nobelpristagare. Hans motivvärld bottnar i gamla sägner om mytiska väsen, som Mörksuggan, knutna till fäbokulturen i Dalarna. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Malmö Museum, och Norrköpings och Dalarnas museum.
Bild: Mörksuggan.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »