GUSTAF LINDBERG

GUSTAF LINDBERG
Bildkonstnär. (ALF Gustaf Natanael). Född den 26 februari 1905 i Göteborg, död den 6 mars 1990. Utbildning: Slöjdföreningen 1924-1927, samt på Valand 1927-1931. Som lärare vid Valands målarskola hade han Tor Bjurström och senare Sigfrid Ullman, och bland eleverna fanns bland annat Inge Schiöler och Åke Göransson. Flera av konstnärerna i kretsen brukar räknas till Göteborgskoloristerna, men han höll emellertid tidigt en linje som avvek från den koloristiska. Hans kompromisslösa måleri och berusande färgbehandling. En bildkonstnär som frammanade sin värld ur ett kaos av omtagningar, infall, raderingar och övermålningar. Över hundra bilder ur hela hans livsverk presenterades på Waldermarsudde 2005, från de tidiga strikta valörmålningarna till de sena närmast smärtsamt sköna färgfanfarerna. Han målade figurmotiv, brett målade landskap, ofta utsikter med betonande av ljus och lufteffekter, inspirerade av Cezanne, samt stilleben. Utställning: Nio Göteborgsmålare, tillsammans med Torsten Billman, Rudolf Flink, Alf Olof Leyman, Wilgot Olsson, Hugo Simson, Åke Winnberg, Per Lindekrantz och Olle Skagerfors, Göteborgs Konsthall 1966. Representerad: i Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muéet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum och Nasjonalgalleriet i Oslo.
Bild: Flicka i vit klänning.


Mer info om GUSTAF LINDBERG»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »