ALEX LINDMAN

ALEX LINDMAN
Bildkonstnär. (ALEX Gösta). Född 20 februari 1903 i Malmö, död 1987. Utbildning: Skånska målarskolan i Malmö 1937 och under studieresor till Norge, Skottland, Nederländerna och Frankrike. Han var son till överkonstapeln Herman Lindman och Augusta Emilia Olausson och från 1930 gift med Ruth Astrid Blom. Utställningar: Separat ställde han ut i Trelleborg och Malmö och han medverkade i samlingsutställningar med Skånes konstförening och Helsingborgs konstförening. Hans konst består av skogs- och gatumotiv, hamnar, fartyg, strandpartier och små eleganta studier från den franska landsbygden, Gotland och Italien samt en återgivning av vattenvägarna till Stockholm. Representerad: Trelleborgs museum.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »