ALBERT MÅLARE ALBERTUS PICTOR

ALBERT  MÅLARE ALBERTUS PICTOR
Bildkonstnär och pärlstickare. Född cirka 1440, död cirka 1507. Han hette egentligen Albertus Immenhusen och anses ha invandrat från Tyskland. Han var en av Sveriges mest framstående bildkonstnär kring sekelskiftet 1500. Han målade kyrkor runt om i landet, men främst var han verksam i Mälarlandskapen. Han skapade förutom målningar även textilier och viss annan utsmyckning. Han var också pärlstickare, en hantverkare som gjorde broderier i silke och pärlor. Med folkliga träsnitt som Biblia Pauperum som förlagor, skapade han enkla och slagkraftiga målningar, vilka på ett tidigare okänt sätt ansluter sig till kyrkoarkitekturen. Han ledde ett storföretag med hjälp av ett flertal gesäller och lärlingar, som utförde arbetet efter hans instruktioner. Offentlig utsmyckning: kalkmålningar i kyrkor i Mälartrakten, i Kumla 1482, de mycket välkända i Härkeberga, Motiven är vanligen hämtade ur Biblia Pauperum, Dansen kring den gyllne kalven. När Kristus spränger dödsrikets portar och uppstår på tredje dagen, altarbrun från Herrestads kyrka i Östergötland, I Bromma kyrka, på 1480-talet målade han, eller hans elever ett 40-tal kyrkomålningar med berättelser ur Bibeln. Efter att ha varit överkalkade, togs målningarna åter fram 1905-1906. Husby-Sjutolft och Danmarks kyrka i Uppland, takmålningar. Floda kyrka, kalkmålningar från 1480-talet. Solna kyrka, kalkmålningarna från 1440- talet.Täby kyrka, målningarna i taket gjordes på 1480-talet och har aldrig, till skillnad från många andra av hans verk, varit överkalkade, Dansen kring den gyllne kalven. Den mest kända är den, där en riddare spelar schack med Döden, ett motiv som Ingmar Bergman använde i filmen, Det sjunde inseglet, samt ett gravtäcke, på Statens Historiska Museum.


Mer info om ALBERT MÅLARE ALBERTUS PICTOR»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »