ABRAHAM Winantz SVANSKÖLD

ABRAHAM Winantz SVANSKÖLD
Arkitekt. Född i Stockholm 1644, död på Boo 1709. Nicodemus Tessin d. ä. var hans lärare. Han var arbetschef vid flera större byggen, som Borgholms slott. Arbetet på Borgholms slott återupptogs av Carl XI och stod åren 1687-1693 under ledning av Abraham Winantz, Tessins styvson, 1693 adlad Svansköld. Källmaterial om denna period av Borgholms slotts historia finns i Kalmar länsstyrelses arkiv. Från och med 1692 upptog ledningen av domkyrkobygget så gott som all hans tid. Är 1697 utnämndes han till biträdande slotts och hovarkitekt åt Tessin d.y. vid Stockholms slott. Han var även verksam vid slottsbygget i Stockholm.
Bild:Borgholms slott mot slutet av 1600-talet.


Mer info om ABRAHAM Winantz SVANSKÖLD»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »