ALLAN ELLENIUS

ALLAN ELLENIUS
Bildkonstnär. (ALLAN Mattias). Född i Uppsala 6 augusti 1927, död 9 december 2008. Autodidakt. Han har målat mellansvenska landskap, ofta i motljus, dessutom stilleben. Han var professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet, 1977-92. Han har författat skrifter om humanistisk konstteori, karolinskt måleri, medaljkonst under 1700-talet, den offentliga konsten och ideologierna, samt monografier över Bruno Liljefors, Torsten Renqvist och Philip von Schantz. Han erhöll Linnémedaljen i guld för mångårigt och omfattande konstvetenskapligt författarskap, samt för framstående insatser som lärare och förmedlare av kunskap om natur och naturmotiv. Hans internationella anseende gavs en bekräftelse i och med symposiet The Natural Sciences and the Arts, vars resultat publicerades 1985.
Bild: Linnémedaljen.


Mer info om ALLAN ELLENIUS»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »