AAGE ROOSE

AAGE ROOSE
Bildkonstnär, grafiker och tecknare. (AAGE Valdemar Larsen). Född 1880 i Kolding, Danmark, död 1970. Utbildning: Konstakademien i Köpenhamn och i Paris, samt under studieresor till England, Frankrike och Italien och har i längre perioder vistats i Sverige 1907-1913 var han bosatt i Filipstad och gjorde upprepade sommarvistelser i Sverige. Han arbetade med landskap med djurmotiv. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Lunds Universitetsbibliotek, Värmlands museum och i muséer i Prag, London, New York och i Köpenhamn.
Bild: Kossa på ängen.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »