ANNE MARIA UDSEN

ANNE MARIA UDSEN
Målare och tecknare, född 1967 i Århus. Bosatt i Skåne.
Anne Maria Udsen undersöker gränslandet mellan människans byggprocesser och naturens nedbrytande krafter, och finner där förgänglighetens skönhet. Hon använder ofta flertydiga objekt, gestalter och industriella former som tages ur sitt sammanhang, isoleras och härvid får monumental karaktär.

I en verklighetsiakttagelse kombinerad med aningar och föreställningsförmåga, skildras element i förfall i bildkompositioner som relaterar till livet och förgängligheten. I verken behandlas livets cykler med födelse, växt, åldrande och död.

Genom åren har hon upparbetat en särskild teknik, där hon arbetar med bladmetaller, som förändras och utvecklas under kemiska processer och som hon blandar med oljemåleriet. Denna teknik ger hennes verk en spännvidd och en abstrakt dimension, så att hennes verk ofta framträder tredimensionellt i overgången mellan figuration och abstraktion.

Anne Maria Udsen ifrågasätter ofta samtida samhällsföreteelser i sina verk: Industribaronens barndom (djuretik) 1997-98, Outwit (barndomens minnen) 1998-99, Under huden (kvinnokroppen och kroppsideal) 2002-07 samt Genesis (genmanipulation) 2013-14.

Den nya serien Genesis handlar om människans ingrepp i det vi kallar naturens skönhet. Det skrämmande och skönheten växer samman till en enhet. Vad som är naturligt och vad som är onaturligt går inte att skilja åt.
Anne Maria Udsen (1967) numera bosatt och verksam på Österlen efter 25 år i Köpenhamn. Hun er född och uppvuxen i Århus i Danmark. Hon debuterade på Den Frie, efterårsudstillingen i Köbenhavn (1995) och hade internationell debut på Royal Academy of Arts i London (2001).

Utbildning: Visuell kommunikation och estetiska lärprocesser på Danmarks Lærerhøjskole 1993-94. Billedskolen på Jagtvej, Köpenhamn 1990-91. Klassisk tecknarskola på Carlsberg Glyptotek under Askov Jensen, Köpenhamn 1990. Holbæk Kunsthöjskole 1988.
Utställningar i urval: Grand Palais i Paris, Ljungbergmuseet, Vejle kunstmuseum, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg slott etc.
Finns representerad på bland annat: Horsens Kunstmuseum, HSM Industri, Roskilde business College etc. Ett par officielle borgmästerporträtt i bl.a. Köpenhamns rådhus och Thisted rådhus i Danmark.
Officiella porträtt: Borgmästare Ruth Scharling (Thisted Rådhus) Københavns och skoleborgmester Per Bregengaard (Københavns Rådhus) dessutom porträtt av urmager Ole Mathiesen etc.

Bild: Dysten (Outwit) 1999, olja på duk.


ANNE MARIA UDSEN finns också på Svenskakonstnarer.se »
Mer info om ANNE MARIA UDSEN»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2017. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »