SVEN Henrik HENRICSON

Bildkonstnär, tecknare, född 1906 i Motala, död 1992. Studerade på Valand i Göteborg, i Berlin och London. Han målade landskap med skördemotiv och blommor.