OSCAR Fredrik ERICSON

Bildkonstnär, tecknare, konstskribent, född 1889 i Västerås, död där 1964. Autodidakt. Under många år var han konstanmälare i "Västmanlands Läns Tidning". Modellerade figurgrupper med religiösa motiv. Som bildkonstnär arbetade han med likartade figurkompositioner, men han har även målat landskap.
Representerad: Västerås konstgalleri och i Skissernas museum i Lund.