INGRID Harriet von GEGERFELT

Bildkonstnär, född 1915 i Tjörnarp, Skåne. Studier i Lausanne, Stockholm och Gerlesborgsskolan Tanum. Friluftsmålare, Landskap från Österlen i akvarell och olja. Grafik i torrnål samt monotypier i expressionistisk stil. Separatutställningar: i Stockholm, Göteborg och Simrishamn. Samlingsutställningar: Kulturnämnder, Konstfrämjandet, Konstnärer på Österlen samt, bibliotek och konstföreningar. Representerad: i Stockholm, Östergötland och Malmöhus läns landsting.