Hilda Britten MARIANNE HAGBERG

Hilda Britten MARIANNE HAGBERG
Skulptris, född 1921 i Hässleholm, död 1986. Studerade i Malmö. Hon har modellerat porträttbyster och smärre skulpturer.

Bild: Skulpturen Katt. Design.