Välkommen till konstnärslexikonett amanda!

Konstnärslexikon med biografier och information om svenska konstnärer. Lexikonett amanda, som är en del av det svenska kulturnätverket Kultur1, är det mest kompletta och besökta konstnärslexikonet.

Några av konstnärerna i lexikonet:

OLSON RAGNAR »
Bildkonstnär, född 1884 i Göteborg död där 1949. Han var flera år bosatt i U.S.A. Han målade där och senare i Sverige kustmotiv och mariner. Han erhöll i Amerika första...

FERNEMAN ALBIN Verner »
Bildkonstnär, grafiker, född i Fernebo 1894, död 1974. Son till bruksförvaltaren vid Storbrohyttan, som är ett ofta återkommande motiv i hans konst. Studerade vid...

MALMSTEN EGIL »
Bildkonstnär, tecknare, född 1921 i Solna. Han studerade vid Konstakademien 1942-1947. Han målar i olja och akvarell, dels naturalistiskt och dels rent abstrakt....

OSSLUND Jonas HELMER »
Bildkonstnär,född 1866 i Tuna, Medelpad, död 1938 i Stockholm. Efter avlagd studentexamen reste han till USA för att försörja sig som svarvare i Boston. Han återvände hem...

KALLSTENIUS EVALD Knut Baltzar K »
Bildkonstnär, född 1898 i Stockholm, död 1957. Son till Gerda och Gottfrid Kallstenius. Han har studerat vid Caleb Althins målarskola, samt på Konstakademien och under...

MALMSTEDT Nils BERTIL »
Bildkonstnär, tecknare, grafiker, född 1926 i Ökna, Jönköpings län. Han studerade vid Slöjdföreningens skola och Valands konstskola i Göteborg. Han målar nonfigurativt i...

FÄLLMAN ROGER Martin »
Bildkonstnär, född i Uppsala 1961. Studier vid olika skolor och Konstakademin. Målar företrädesvis svensk natur i ett ofta förekommande ljusspel av sol och skuggor. Målar...