Välkommen till konstnärslexikonett amanda!

Konstnärslexikon med biografier och information om svenska konstnärer. Lexikonett amanda, som är en del av det svenska kulturnätverket Kultur1, är det mest kompletta och besökta konstnärslexikonet.

Några av konstnärerna i lexikonet:

WILDE - Wildebro. BJÖRN O »
Bildkonstnär, tecknare, född 1933 i Skellefteå, död i Kristinehamn 2008. Sin grundutbildning i färg och form fick han av konstnär Hannes Wagnstedt i Skellefteå. För...

PERSSON SUSSI Ingeborg »
Bildkonstnär, född 1916 i Helsingborg. Syster till Sigurd Persson. Hon studerade i Köpenhamn, Stockholm och i utlandet. Hon har särskilt ägnat sig åt mosaik och gjort...

ELLIS - Elisson BENGT »
Bildkonstnär, tecknare, född 29 mars 1923 i Spånga, avled på pingstdagen 2007 på Östersunds sjukhus. Han var son till filmskådespelaren Elis Ellis som gestaltade Sten...

REUTERSVÄRD OSCAR Gustaf Adolf »
Skulptör, bildkonstnär, tecknare, född 1915 i Stockholm, död 2002 i Lund. Han studerade för M. Katz i Stockholm, vid Otte Skölds målarskola 1935-1936, för Fernand Léger i...

KARLSSON BENGT »
Bildkonstnär född 1949 i Ljungby, bosatt i Hallstavik. Han studerade NTI´s tecknings och målningsutbildning och privatundervisning i olika koppartryckstekniker hos...

NYSTRÖM ASTRID »
Textil, bildkonstnär, född 1911 i Skövde, död 2002 i Vallentuna. Hon utbildade sig i gobelängvävnad av systrarna Fjasstad i Rackstad 1929-1930. Startade egen vävskola i...

ROSQVIST- signatur Willi Rossi sedan 1954. SVEN Wilhelm »
Bildkonstnär, född 1919 i Malmö. Han har målat landskap i naturalistisk stil, men senare övergått till nonfigurativt måleri. Som skulptör arbetar han nonfigurativ.